Tor 4×4

Tor Off Road w Dzikowcu jest czynny przez cały rok.

Prowadzony jest przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Dzikowca.

Każdorazowy przyjazd należy wcześniej zgłosić
mailowo: smor@interia.eu lub telefonicznie  725 268 556

Opłaty:

Za korzystanie z toru pobierana jest opłata na jego utrzymanie. Jednorazowy wjazd indywidualne to 50 zł od pojazdu płatne na konto stowarzyszenia.

Istnieje możliwość skorzystania z rocznego karnetu.

 

Organizacja imprez na torze oraz wjazdy grup zorganizowanych ustalane są indywidualnie w przedziale 500 zł (wjazd grupowy bez wieszania oznaczeń i taśmowania) – 1500 zł (wynajęcie toru na wyłączność).

 

Dodatkowo w przypadku organizacji zawodów pobierana jest kaucja w wysokości 500 zł na poczet ewentualnego posprzątania terenu po imprezie.

 

Na wszelkie wpłaty wystawiane są Dokumenty Wpłaty KP po wcześniejszym dostarczeniu danych.

Kontakt:

Seweryn Panek – 725 268 556, smor@interia.eu

 

Wszyscy użytkownicy toru mają obowiązek zapoznania się z poniższym regulaminem.

 • Przed wjechaniem na tor należy bezwarunkowo zgłosić ten fakt u osoby zarządzającej torem.
 • Pojazdy wjeżdżające na tor musi stanem technicznym i wyposażeniem odpowiadać normom kodeksu drogowego, posiadać ważne badanie techniczne, ubezpieczenie OC i NW, każdy kierowca musi posiadać ważne prawo jazdy. Użytkownicy toru zobowiązani są do zapięcia pasów bezpieczeństwa i włączenia świateł mijania, w przypadku quadów i crossu używania kasków ochronnych.
 • Na terenie toru obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/godz. oraz pierwszeństwo dla osób pieszych – ograniczenie nie dotyczy zorganizowanych prób szybkościowych.
 • Wszystkie osoby na terenie toru korzystają z niego i przebywają na nim na własną odpowiedzialność.
 • Każdy pojazd musi być asekurowany przez inny pojazd. Jazda w pojedynkę jest ZABRONIONA.
 • Na całym terenie toru obowiązuje zakaz rozpalania ognisk i grillowania poza wyznaczonym miejscem.
 • Bezwzględne zabronione jest:
 •    Jazda po spożyciu alkoholu
 •    Jazda poza wyznaczonym terenem
 •    Stwarzanie zagrożenia i nieprawidłowe zachowanie w stosunku do innych osób korzystających z toru.
 •    Niestosowanie się do zaleceń osoby zarządzającej torem
 • Nieprzestrzeganie któregokolwiek z powyższych punktów regulaminu skutkuje natychmiastowym nakazem opuszczenia toru.
 • Za szkody powstałe w mieniu właściciela toru jak i mieniu innych osób korzystających z toru odpowiedzialność ponosi osoba która dokonała szkody.
 • W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa o ruchu drogowym i kodeksu cywilnego.