Formularz zgłoszeniowy

W sezonie 2019 odbędą się trzy eliminacje z prowadzoną klasyfikacją generalną.

  • 16 lutego – SMOR I
  • 15 czerwca – SMOR II i Przygoda na Dzień Dziecka
  • 4 – 5 października – SMOR III

Wpisowe na każdy rajd wynosi 380 zł na 3 tyg. przed imprezą na konto.

  • Wpłata po terminie lub na miejscu: 450 zł

Wpłaty należy dokonać na dane:

Stowarzyszenie Form Alternatywnych – Rozdroże
BOS BANK: 06 1540 1030 2103 7775 4039 0001
Dzikowiec, woj. dolośląskie
NIP: 885-163-37-32
KRS: 0000385317